جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع)
نمایندگی گرگان

درباره جمعیت

جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) سال 1378 با هدف کاهش معضلات و آسیب های اجتماعی توسط آقای شارمین میمندی نژاد تاسیس شد. این سازمان مردم نهاد دارای مجوز از وزارت کشور به شماره ثبت 19061 می باشد. همچنین جمعیت دارای مقام مشورتی در شورای امور اقتصادی-اجتماعی سارمان ملل می باشد.

جمعیت مستقل و هوشمند امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) نخستین بار توسط دانشجویان کلاس های رهیافتی به درون که استاد شارمین میمندی نژاد موسس و مبتکر آن می باشد، تاسیس شده است. دانشجویان این کلاس ها پس از آنکه به خودباوری در زمینه امداد رسانی اجتماعی رسیدند و این کار را به عنوان یک وظیفه برای خویش دانستند، دست به انجام فعالیت های اجتماعی در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند در جامعه زدند.

آنان غذا رسانی و آموزش را در راس برنامه های خود قرار داده بودند و بدون ترس از خطراتی که در پیش روی آنان بود به محلات معضلخیز و فقیرنشین شهر تهران می رفتند و خانواده ها و کودکان محروم را شناسایی می کردند و به امداد رسانی به آنان می پرداختند.

سابقه فعالیت جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) به سالها پیش و در دهه هفتاد خورشیدی بازمی گردد. در آن سالها اعضای آغازگر این حرکت اجتماعی که چند دانشجوی ساده بودند، به پیشنهاد شارمین، که استاد آنها بود، به بیمارستان کودکان سرطانی می رفتند و تلاش می کردند تا ساعتی دل این کودکان را شاد کنند. این حرکت اجتماعی اندک اندک شکل دیگری به خود گرفت و هسته اولیه ای که شکل گرفته بود با نگاه به معضلات گوناگون اجتماعی موجود به این نتیجه رسید که نمی تواند در برابر این رخدادها ساکت بماند؛ به طوری که دانشجویان عضو، اعلام کردند که ما می خواهیم چشمان ناظر اجتماع خود باشیم.

در پی این اندیشه، آنان تفکر مولا علی (ع) را که فرموده است: «همه ما در برابر اجتماع خود مسئولیم.» سرلوحه کار خود قرار دادند و جمع خود را با نام این اسطوره انسان دوستی و دیگر خواهی مزین کردند. جمعیت امام علی (ع) در همان سالها نخستین دفتر رسمی دانشگاهی خود را به عنوان نخستین سازمان دانشجویی فعال در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی در دانشگاه صنعتی شریف تهران برپا کردند. این جمعیت در سال 1378 پس از ثبت رسمی در وزارت کشور، به عنوان یک سازمان مردم نهاد مستقل شناخته شد و سپس فعالیت خود را به دیگر دانشگاه های کشور گسترش داد. اعضای جمعیت در سال 1384 نخستین دفتر رسمی مردمی جمعیت را در جنوب شهر تهران و در محله مولوی افتتاح کردند و نام «خانه ایرانی» را بر آن نهادند تا نمادی باشد از قدمی بزرگ برای آبادانی ایران توسط دانشجویان ایرانی. پس از ده سال فعالیت مستمر اجتماعی، در سال 2010 میلادی، این جمعیت موفق به کسب مقام مشورتی در شورای امور اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد ECOSOC گردید.

ماموریت ما : رسیدن به جهانی استوار بر پایه عدالت و صلح با نگاه ویژه به افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان.

ماموریت ما : تقویت مشارکت عمومی به ویژه حضور فرهیختگان در سیاستهای اجتماعی و بازخوانی آیین ها و مناسبتهای ملی و مذهبی در جهت ارتقاء وضعیت اجتماعی و انسانی در جوامع انسانی.

ارزشهای حاکم : تقویت دگر خواهی به عنوان اصل کلیدی همه ادیان، برابری در حقوق انسانی فارغ از نژاد و رنگ و مذهب و جنسیت، فرصتهای برابر در آموزش و بهداشت و برخورداری از حقوق اولیه برای کودکان، نگرش کل نگر به جامعه.

تلاش جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) توجه به معضلات اجتماعی و نگاه ریشه ای به آنها، انجام اصلاحات مقطعی در موارد ضروری و تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در دراز مدت می باشد. جمعیت برای تحقق آن، استراتژی استفاده از آیین ها و سنت های ملی و مذهبی در ایران و سایر کشورها و منطبق ساختن آنها با نیازهای روز جامعه برای کاهش معضلات اجتماعی را برگزیده است. این مسئله یک نوآوری در زمینه شیوه های اصلاحات اجتماعی بوده است.

جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) به عنوان اولین سازمان اجتماعی هوشمند در ایران شناخته می شود. سازمان اجتماعی هوشمند به این معناست که این سازمان جامعه را به صورت یک کل می بیند که تمامی اجزای آن با هم در تعامل هستند. به این معنی که وقتی معضلی در جامعه شناخته می شود، ممکن است ریشه های بوجود آمدن این معضل در نقاطی باشد که به طور مستقیم بوجود آورنده آن معضل نباشد. به عنوان مثال هنگامی که یک نوجوان اقدام به بزهکاری می کند، ریشه های این مسئله می تواند از آموزش ناصحیحی باشد که در طول دوران زندگی داشته است. لذا پرداختن به مسئله آموزش به طور غیر مستقیم منجر به کاهش بزهکاری در جامعه می شود.

تعبیر دیگری که مکمل تعریف اول در زمینه خیریه هوشمند است، نحوه ارائه خدمات و تعامل جمعیت با خیرین و اعضای داوطلب در یک سو و با نیازمندان و افرادی که به نوعی در اجتماع دچار معضل هستند، از سوی دیگر می باشد. این تعامل به صورتی است که هر کس در هر بخشی از فعالیت هایش در جمعیت، می تواند به صورت یک جزء از کل جمعیت، نوع فعالیت یا کمک مورد نظر خود و حتی فرد مورد نظر برای کمک خود را انتخاب کند و تا مرحله نهایی ارائه خدمات و ارسال کمک ها روند آن را پیگیری نماید. این تعامل باعث ایجاد اعتماد در میان خیرین می شود. از سوی دیگر اعضای جمعیت نیز در طرح ها و برنامه هایی که متناسب با علایق آنها می باشد، شرکت خواهند کرد و در نهایت این ساختار هوشمندانه و حضور خیرین و اعضای جمعیت نه تنها باعث رفع معضلات در خانواده های جمعیت می شود، بلکه به شکلی مناسب سبب شناخته شدن معضلات در جامعه خواهد شد.

منشور اخلاقی جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) دارای نه اصل زیر می باشد:
1- اصل اول - ایمان به خدا: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) بر مبنای ایمان به خدا بنا شده است و فعالیت های خود را با پیروی از آموزه های پیامبران در دگرخواهی و رسیدگی به یتیمان و فقیران تعریف کرده است.
2- اصل دوم - آزادی ادیان: در جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) همه صرف نظر از عقیده و مذهب شان می توانند وارد شوند و هیچ کس اجازه ندارد در مورد مذهب و عقاید اعضا پرس و جو نماید و همه به عقاید یکدیگر احترام می گذارند.
3- اصل سوم - برابری: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) همه انسان ها را با هر نژاد، ملیت، قومیت و جنسیتی برابر می شمارد و هر نوع تبعیض نژادی را محکوم می کند.
4- اصل چهارم - حقوق بشر: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) خود را متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر می داند و اعتقاد دارد که اصول ارائه شده در این اعلامیه، حقوق تمامی انسان ها می باشد و سعی در اجرای عدالت دارد.
5- اصل پنجم - صلح بین المللی: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) هرگونه جنگ و خونریزی را که منجر به کشته شدن غیر نظامیان به ویژه کودکان و زنان شود، محکوم می نماید و به اصول اخلاقی عدم خشونت در برنامه های خود و پیاده شدن صلح بین المللی پایبند است.
6- اصل ششم - مبارزه با گرسنگی: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) می گوید داشتن غذای کافی حق تمامی انسان ها می باشد و حل این معضل را یکی از مهمترین اهداف خود می داند.
7- اصل هفتم - حقوق کودکان: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) کنوانسیون حقوق کودکان را پذیرفته است و سعی در رعایت و اجرای قوانین این کنوانسیون برای کودکان ایران و دیگر کشورهای جهان دارد.
8- اصل هشتم - محیط زیست: گرم شدن کره زمین، استفاده نامناسب از سوخت های فسیلی، آلودگی هوا و آب و محیط زیست، تخریب جنگل ها و مراتع و منقرض شدن نسل حیوانات به عنوان مسائل مهم برای جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) می باشند که آنها را محکوم می نماید.
9- اصل نهم - امداد: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) یکی از مهمترین اهداف خود را امداد رسانی مادی و معنوی در زمان اتفاق افتادن بلایای طبیعی مانند خشکسالی، قحطی، سیل و زلزله و... می داند.

حمایت از کودکان و بانوان تنها مانده و نیازمند یاری مهمترین هدف کاری جمعیت را تشکیل می دهد. این سازمان مردم نهاد همواره بر خود وظیفه دانسته است تا از حقوق این دو قشر که از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می روند، حمایت نماید.
جمعیت سرلوحه برنامه های خود را در یاری این دو قشر، توانمندسازی آنان و خروج آنها از چرخه نیازمندی قرار داده است. و حمایت خود را تا رسیدن به بیشترین میزان شکوفایی بر اساس خواست خود مددجو ادامه می دهد.
جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) اهداف اصلی زیر را سرلوحه کاری خود قرار داده است:
1 - تحقيق ، پژوهش و ارائه راهكار پيرامون معضلات اجتماعي شامل كودكان بزهكار ، كودكان فراري ، کودکان خياباني و كار ، خانواده‌هاي محروم و بي‌بضاعت ، زنان سرپرست خانواده و مسائل پيش روي كودكان مبتلا به بیماری های صعب العلاج و خانواده‌هاي آنها براي دستيابي به استانداردهاي بالاتر زندگي .
2 - ترويج انديشه‌ها و سیره عملی مولا علی (ع) و اولیای الهی و مصلحان اجتماعی در عشق به همنوعان و اجراي طرح‌هاي نمادين و فراگير در مراسم و مناسبت‌ها ی ملی و مذهبی در سراسر کشور و دیگر کشورها
3 - امدادرساني به نيازمندان از نظر مادي و معنوي و توانمندسازی ایشان
4 - ترويج فرهنگ خير و نوع‌دوستي و دگرخواهي به صورت فراگير در میان انسان ها
5 - امداد رسانی در هنگام حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله و ... در هر نقطه از جهان
6 - تعریف استانداردهای قابل قبول در ارتباط با نحوه ، میزان و مکان های خدمت رسانی به نیازمندان
جمعیت امام علی (ع) با توجه به ظرفیت بالای نیروی انسانی دانشجویی و داوطلب موجود خود، توانسته است زمینه های کاری اش را بسیار گسترده در نظر بگیرد و در هر موردی که جامعه هدفش به نحوی به یاری نیاز دارد، آن را تحت پوشش قرار دهد. بر این اساس جمعیت تاکنون دامنه فعالیت خود را در زمینه هایی از جمله، حمایت از کودکان کار و خیابان، کودکان محروم از تحصیل، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، کودکان بزه، کودکان دچار بیماری های خاص نیازمند یاری، کودکان آسیب دیده و در خطر آسیب از فقر، اعتیاد و جنگ، خانواده ها و مناطق محروم، بانوان سرپرست خانوار، دختران بی پناه و فرار کرده از خانه، دختران آسیب دیده از تن فروشی اجباری، معضل کارتن خوابی و هر موردی که به انواع فقر از اقتصادی تا اجتماعی و فرهنگی مربوط شود، گسترده کرده است.
همچنین جمعیت امام علی (ع) توجه به مسئله حمایت از محیط زیست را به عنوان یکی از مسائل روز جهانی که باید توسط همه سازمان های مسئول مورد توجه قرار گیرد، در دستور کارهای خود دارد و تاکنون برنامه هایی را در راستای این هدف به اجرا در آورده است.

آیین ها
کوچه گردان عاشق : رساندن کیسه های غذایی مورد نیاز یک ماه خانواده در شب های قدر ماه مبارک رمضان
طفلان مسلم : تلاش در جهت آزادسازی کودکان کانون اصلاح و تربیت که قربانی حوادث ناهنجار محیط شده اند و پیگیری امور مربوطه تا رسیدن به زندگی پایدار
صفای سعی : ایجاد حمایت های اجتماعی از زنان سرپرست خانوار از قبیل کارآفرینی و ... توسط حجاج در ایام حج
شام عیاران : اعلام بیزاری از وجود اعتیاد فراگیر در جامعه به صورت دعوت از معتادین برای ترک اعتیاد به صورت داوطلبانه
کعبه کریمان : برآورده ساختن آرزوی کودکان محروم و بی سرپرست در ایام ولادت امام علی (ع)
هفت سین برکت : جشن سال نو در کنار کودکان کار و محروم و ...
طرح ها
فاطیما : امدادرسانی به دختران فراری و تلاش در جهت تغییر و اصلاح قوانین حمایتی از حقوق دختران و زنان در جامعه
تدریس عشق : آموزش به کودکان محروم در سال تحصیلی و رفع اشکال آنان در آستانه امتحانات پایان ترم
کودکان بی کتاب : آموزش و تدریس کودکان بازمانده از تحصیل به دلایل مختلف فقر مالی، کار اجباری، نداشتن اوراق هویت، ناآگاهی و اعتیاد والدین و ...
کلاس های رهیافتی به درون : کلاس های ترمیک شامل مباحث معنوی با تدریس "شارمین میمندی نژاد" مؤسس جمعیت
یلدا در کوچه های فقر : جشن شب یلدا همراه کودکان و اهدای پکیج های شب یلدا به کودکان کار خیابان
طرح بوی عید : ایجاد فضایی شاد در بیمارستان های کودکان و ... در آستانه ی عید نوروز

نمایندگی گرگان

آشنایی با خانه ایرانی قلعه خندان

خانه ی ایرانی قلعه خندان در تاریخ 93/8/19 واقع در بلوار الغدیر (از محله های معضل خیز شهر) تاسیس گردید.
اطلاعات بیشتر…

پیوستن به جمعیت

اگر شما هم یک داوطلب فعالیت در جمعیت امام علی (ع) هستید لطفا بر روی لینک زیر کلیک و فرم داوطلبی را به دقت تکمیل فرمائید. واحد منابع انسانی پس از مطالعه فرم با شما تماس خواهد گرفت.
فرم ثبت نام داوطلبین

حمایت مالی از جمعیت

در صورتی که تمایل دارید حامی مالی جمعیت شوید و به جمع خیرین جمعیت بپیوندید روی لینک زیر کلیک کنید:
نحوه حمایت مالی از جمعیت

تقبل میان وعده خانه ایرانی گرگان

در صورتی که تمایل دارید در یک روز خاص میان وعده کودکان مشغول به تحصیل در خانه علم قلعه خندان را تقبل کنید، روی لینک زیر کلیک کنید :
تقویم آنلاین میان وعده خانه علم

آخرین نوشته ها

در این بخش میتوانید به آخرین مطالب، دلنوشته ها و گزارشات در مورد نمایندگی جمعیت امام علی (ع) در گرگان دسترسی داشته باشید.

گالری فعالیت های نمایندگی گرگان

در این قسمت میتوانید گالری تصویری فعالیت های انجام شده در نمایندگی گرگان جمعیت امام علی (ع) را مشاهده نمایید.
عکس آپلود شده
آیین هفت سین برکت
سال برگزاری : 1393-1394
جشن سال نو در کنار کودکان کار و محروم و …
عکس آپلود شده
اين طرح با هدف توسعه روستايي و پس از شناسايي و انتخاب روستاي قره دونگ به عنوان يكي از محروم ترين روستاهاي مرزي شمال استان كه فاقد امكانات اوليه زندگي مانند آب، گاز، مركز بهداشت، مدرسه و … بود آغاز شد.
عکس آپلود شده
آیین کوچه گردان عاشق
سال برگزاری : 1393-1394
رساندن کیسه های غذایی مورد نیاز یک ماه خانواده در شب های قدر ماه مبارک رمضان
عکس آپلود شده
طفلان مسلم
سال برگزاری : 1394
تلاش در جهت آزادسازی کودکان کانون اصلاح و تربیت که قربانی حوادث ناهنجار محیط شده اند و پیگیری امور مربوطه تا رسیدن به زندگی پایدار
عکس آپلود شده
طرح یلدا در کوچه های فقر
سال برگزاری : 1393-1394
جشن شب یلدا همراه کودکان و اهدای پکیج های شب یلدا به کودکان کار خیابان
عکس آپلود شده
جشنواره بوی عیدی
سال برگزاری : 1394

با ما در تماس باشید

گرگان، خیابان ایرانمهر، انتهای کوچه ابوذر یکم، پلاک 10، خانه ایرانی گرگان